Luktsinnets inverkan på barns hälsosamma ätande

En handflata fylld med äpplen

Foto tagen från Unsplash

Syftet med projektet är att utforska barns gillande av frukt och grönsaker, kräsenhet med mat och förmåga att identifiera lukter, samt relationen mellan dessa faktorer. Studien är en kvantitativ undersökning och data samlas in via enkäter och sensorisk analys.

Beskrivning

Projektet ämnar bidra till en ökad förståelse för barns kräsenhet med mat, med särskild fokus på frukt och grönsaker. Utforskandet av kopplingen till luktsinnet görs för att undersöka möjligheterna att använda spelifierad luktträning, som strategi för att underlätta för ett mer hälsosamt ätande bland barn.

Projektledare: Linnea Apelman, Pernilla Sandvik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin