Kurser i Hem- och konsumentkunskap

Ett barn håller upp två ägg framför sina ögon

Foto av Hannah Tasker på Unsplash

På höstterminen ges en grundkurs i Hem- och konsumentkunskap:

Tre kurser ges på vårterminen:

Lärarlyftet
När uppdrag ges från skolverket ger vi också Lärarlyftet Hem- och konsumentkunskap, grundkurs för lärare i åk 7-9, 45 hp. Distanskurs med campusträffar, halvfart. Denna kurs motsvarar ovan Grundkurs 30 hp + Forsättningskurs del 15 hp.

Nästa kurstillfälle inom lärarlyftet börjar VT 2024
Kursen startar januari 2024 och avslutas juni 2025. Kursen ges på halvfart under tre terminer och ger dig behörighet att undervisa i Hem- och konsumentkunskap upp till årskurs 9. Mer om kursen. Denna kurs vänder sig till dig som redan har en lärarexamen och som har en anställning inom skolan. För deltagande i kursen krävs huvudmannens godkännande. Läs mer på Skolverket. Detta är en distanskurs där fem dagar per termin är campusförlagda på plats i Uppsala. Urvalet till kursen sker via lottning. Ansökan är öppen mellan 15 september och 17 oktober på https://www.antagning.se/se/start.

Två barn bakar tillsammans

Foto av Annie Spratt på Unsplash

Så här blir du behörig lärare i Hem- och konsumentkunskap

Våra kurser i hem- och konsumentkunskap kan på olika sätt ingå i/kombineras med en lärarexamen för att ge behörighet att undervisa i ämnet i skolan.

Du som ännu inte har en lärarexamen, men har som mål att bli ämneslärare i Hem- och konsumentkunskap, antingen genom kompletterande pedagogisk lärarutbildning (KPU) med inriktning mot årskurs 7-9: Undervisningsämnen årskurs 7-9 - Uppsala universitet (uu.se) eller genom ämneslärarprogram med inriktning mot årskurs 7-9, kan välja att läsa våra kurser enligt följande alternativ:

  1. För hem- och konsumentkunskap som huvudämne behöver du läsa totalt 90 hp: Grundkurs (30 hp), Fortsättningskurs 1 (15 hp), Fortsättningskurs 2 (15 hp) samt Fördjupningskursen (30 hp).
  2. För en lärarexamen som omfattar två undervisningsämnen behöver du läsa totalt 60 hp hem- och konsumentkunskap: Grundkurs (30 hp), Fortsättningskurs 1 (15 hp), Fortsättningskurs 2 (15 hp).
  3. För en lärarexamen som omfattar tre undervisningsämnen behöver du läsa totalt 45 hp i hem- och konsumentkunskap: Grundkurs (30 hp) och Fortsättningskurs 1 (15 hp).

Du som redan har en lärarexamen behöver läsa 30 hp i ämnet (Grundkursen), för att bli behörig att undervisa upp till årskurs 6, och ytterligare 15 hp (Fortsättningskursen del 1) för att erhålla totalt 45 hp i HK och därmed kunna undervisa upp till årskurs 9.

Vid frågor gällande lärarexamen hänvisar vi till studievägledare vid lärarutbildningen, fakulteten för utbildningsvetenskaper. Vid frågor gällande ämnesområdet och våra i kurser i hem- och konsumentkunskapskurserna kontakta marie.lange@ikv.uu.se

Leende kvinna vid whiteboard

Foto av thisisengineering på Unsplash

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin