Avancerad nivå

Institutionen erbjuder kurser och program på avancerad nivå i kulturantropologi och etnologi. För att bli antagen krävs en kandidatexamen.

Turister vid ett bergstempel

Som masterstudent på institutionen för kulturantropologi och etnologi läser du kurser på avancerad nivå inom ditt ämne och på historisk-filosofiska fakulteten.

Masteruppsats

Masteruppsatsen är en viktig del av institutionens masterprogram. Uppsatsen är ett mindre forskningsarbete som ger dig möjlighet att fördjupa dig inom ett intresseområde. Under handledning av en av institutionens forskare får du självständigt inhämta och analysera data genom vetenskapliga metoder och teorier. I masterprogrammet ingår 45 hp uppsatsskrivande. Det är en möjlighet att fördjupa din kompetens inför den karriär du är intresserad av efter dina studier. På Divaportalen kan du läsa masteruppsatser som skrivits av tidigare masterstudenter i etnologi och kulturantropologi.

Fältarbete

Etnologer och antropologer arbetar med kvalitativa forskningsmetoder och etnografi. För att du ska få chans att öva på dessa färdigheter får du göra ett fältarbete eller akrivstudier i 1-2 månader under masterprogrammet. Datan som du samlar in under fältarbetet använder du till masteruppsatsen. Fältarbete kan göras var som helst i världen och institutionens forskare har erfarenhet ifrån en lång rad länder, från Sibirien till Argentina. Läs mer om en tidigare masterstudents fältarbete i Japan.

Stipendium

Det finns ett antal stipendier som är öppna för studenter att söka för att täcka kostnader i samband med fältarbete, deltagande på konferenser m.m. Läs mer om stipendier.

Praktik

Att göra praktik på en organisation, myndighet eller företag kan fungera som en bro mellan studierna och arbetslivet. Vissa studenter kombinerar praktiken med uppsatsens tema, som ett sätt att fördjupa sitt fältarbete. En tidigare student som gjorde praktik med hjälp av Erasmus+ har skrivit om processen.

Utbytesstudier

Uppsala universitet har flertalet partnerskap med utländska universitet, där du kan ansöka om en avgiftsfri termin som utbytesstudent. En termin utomlands kan användas för att förbättra sina språkkunskaper, fördjupa sin förståelse för en viss kulturell kontext, som ett sätt att förbereda sig inför fältarbete och/eller för att bredda sitt internationella nätverk. Mer information om utbytesstudier.

 

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin