EquiPop

EquiPop är ett program utvecklat för beräkning av k-närmaste kvarter/kontexter

Beskrivning

Programmet är särskilt utformat för att fungera med datamängder som innehåller tusentals eller miljontals observationer och erbjuder genomförbara lösningar på Knn-frågor även där stora områden och komplex geografi är inblandade. Den här webbplatsen är den officiella EquiPop-plattformen för nedladdningar, handledningar och extramaterial.

Individer kategoriserade som latinamerikaner i New York-området

I bilden ovan visas andelen individer kategoriserade som latinamerikaner i New York-området, andelen rika personer i Storstockholm, fördelningen av synliga minoriteter i olika delar av Sverige samt superlokala mönster av genomssnittlig ålder. Resultaten visas för k-närmaste grannskap som utgör de närmaste 51 200, närmaste 6 400 och närmaste 12 800 grannar som omger varje bostadskvarter (USA) och koordinat (Sverige). Det betyder att mer än en miljon observationer och över 50 000 grannar har använts för att beräkna närmaste grannsammanhang i några av analyserna.

En liten hint om vad som kommer i framtiden. Genom att integrera EquiPop med platsspecifik data om infrastruktur eller hinder (användardefinierat), kommer EquiPop att bli öppnare för lokala geografiska egenskaper.

EquiPop har nu installerats av användare i 25 länder.

Observera att det finns några regler gällande användningen av EquiPop. Genom att använda/ladda ner/installera och hantera utdata från EquiPop samtycker du till att följa alla regler och att förbinda dig till villkoren som anges nedan.

I grund och botten tillåter reglerna för EquiPop användning inom alla typer av organisationer och för kommunikation av EquiPop relaterade resultat offentligt. EquiPop licensen ger dig dock inte (enskild person eller organisation) rätt att vidaredistribuera EquiPop eller göra vinst på användningen av EquiPop. Mer specifikt:

 • Du (som har någon funktion som användare, installatör, etc.) får inte sälja programvaran, installationen av programvaran eller någon datamängd som skapats eller ändrats med EquiPop.
 • Du (som har någon funktion som användare, installatör etc.) får inte distribuera programvaran utanför din organisation.
 • Du (som har någon funktion som användare, installatör, etc.) får inte bakåtkonstruera, dekompilera eller demontera programvaran.
 • Du får inte sälja forskningsrapporter/presentationer och andra former av utdata och analyser av utdata som inkluderar eller är baserade på EquiPop-material. Enkelt uttryckt - om din affärsplan inkluderar att tjäna pengar på EquiPop på något sätt så är detta inte lagligt.
 • Du kan använda EquiPop för forskningsändamål och du kan använda utdata från EquiPop i vetenskapliga publikationer och studentpublikationer.
 • Du kan använda EquiPop för analyser inom din egen organisation.

Om någon av reglerna ovan överträds kommer användaren och organisationen att kopplas bort från licenssystemet (hinda framtida användning av EquiPop). Observera att beslut inte kan överklagas. Allvarliga överträdelser kan leda till rättsliga åtgärder.

Vilket operativsystem och hårdvara krävs för att köra EquiPop?

EquiPop fungerar på Windows-datorer som har .NET installerat. EquiPop har testats på Windows XP, Window Vista, Windows 7 and 8(.1), Windows 10 och Windows-server 2003/2008/2012 R2.

Det finns ingen hårdvarubegränsning för EquiPop. Men i regel är minne och processorkraft direkt kopplade till spatial upplösning, spatial utsträckning och storleken på k.

Kan jag köra EquiPop på en terminalserver med flera användare?

Nytt svar:

Som svar på en fråga från en EquiPop användare. Att installera och använda EquiPop på en terminalserver kommer inte att leda till minnesproblem på datorn. Ett mer korrekt svar (jämfört med det gamla) är att eftersom EquiPop designades för att vara en enanvändarprogramvara kan många samtidiga användare få EquiPop att krascha (men inte datorn).

Med andra ord är det inte mer riskabelt att använda EquiPop på en terminalserver jämfört med en arbetsstation. Det finns inga kända risker förknippade med användningen av EquiPop på arbetsstationer.

Gammalt svar:

Visst, men du kan stöta på minnesproblem eftersom köfiler tar upp minne. Om andra användare kör minneskrävande programvara kan du stöta på minnesrelaterade problem. Tester på terminalserver har visat att tjänster/processer kopplade till EquiPop kan upphöra under dessa omständigheter.

Ev. problem kan lösas genom att starta om tjänsterna eller terminalservern och köra EquiPop på nytt.

Filen jag kör fortskrider inte

Det finns inget entydigt svar på varför detta händer men några vanliga problem inkluderar:

 • I vissa fall kan radering av ett rapporteringsintervall (k) göra att EquiPop stannar. Genom att starta om tjänsterna (EquiPop Master-nod och EquiPop Worker-nod) kan nya EquiPop-körningar startas. En omstart kommer också att lösa detta problem.
 • Saknade (eller icke tillåtna) värden i indatafilen förstör logiken i datamatrisen vid körning.
 • Max- och min X- och Y-värdena är tillsammans med en för fin rutnätsenhet som ger en körtidsmatris större än vad datorn kan hantera. Lösningen är att dela upp data i mindre (överlappande för att undvika gränseffekter) områden eller att öka rutnätsstorleken eller att köra materialet på en dator med mer minne tillgängligt.
 • Under importen var en funktion associerad med fel variabel. Lösningen är att ladda filen igen och se till att funktion och variabel är korrekt associerad.

Dataset

 • Datauppsättningen Zip, 12 kB. innehåller cirka 25 000 individer utspridda över ett fiktivt område. Filen är tabbseparerad och innehåller de fem variabler som behövs för att köra EquiPop. I YouTube-videon (Introducing EquiPop) demonstreras och används filen.
 • En fil med EquiPop utdata Zip, 172 kB. från population.dat-filen. I detta fall har k-nivåer på 12, 25, 50, 100, 200, 400 och 800 använts.
 • EquiPop utdata importerad till Excel. Excel, 1 MB.Excel-filen innehåller två ark. Den första innehåller originalutdata och den andra innehåller en version med kortare variabelnamn. Den senare har använts för att konstruera GIS-filen (Shape-filer är byggda kring en dbf-fil. Eftersom dbf-filer är "gammalt format" måste längden på rubriker trunkeras).
 • En fil som innehåller formfilen Zip, 232 kB. för resultaten som renderats med population.dat (via Excel transformation och trunkering av namn).

Skript

 • Ett skript Zip, 575 bytes. som underlättar import av EquiPop utdata i en SPSS-miljö. Observera att skriptet är designat för k-nivåerna 12, 25, 50, 100, 200, 400, 800. Du kan behöva ändra sökväg och k-relaterade variabelnamn.

Video

Median distance

Exponential decay parameter

In exponential decay models the potential interaction between origin i and destination j is expressed as:

ExponentialFunction

β in this model equals if using a half-life model specification and a median distance as specified by the user in the "Median distance" textbox above.

Exponential normal decay parameter

In exponential normal decay models the potential interaction between origin i and destination j is expressed as:

ExpNorm equation

β in this model equals if using a half-life model specification and a median distance as specified by the user in the "Median distance" textbox above.

Exponential square-root decay parameter

In exponential square-root decay models the potential interaction between origin i and destination j is expressed as:

Exponential Square root

β in this model equals if using a half-life model specification and a median distance as specified by the user in the "Median distance" textbox above.

Log-normal (plus) decay parameter, Log-normal (minus) decay parameter

In exponential log-normal decay models the potential interaction between origin i and destination j is expressed as:

LogNormal

β in this model equals (plus)

(minus) if using a half-life model specification and a median distance as specified by the user in the "Median distance" textbox above. Please note that solving for β in log-normal models render two possible solutions. In our studies of commuting in Sweden the (plus) models always does the 'best job'. It is possible however, that the (minus) specification is better in regions with very different spatial structures and /or in studies of other flows than commuting.

-->

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin