Om kulturgeografiska institutionen

Foto: Sarah Linden Pasay

Kulturgeografiska institutionen är en dynamisk och internationell forsknings- och utbildningsmiljö, som finns såväl i Uppsala som på Campus Gotland. Vi bedriver forskning och undervisning inom geografiämnets alla delar, till exempel urbangeografi, ruralgeografi, ekonomisk geografi, samhällsplanering, naturgeografi och ämnesdidaktik.

Bakom denna mångfald finns ett gemensamt intresse för det rumsliga sambandet mellan olika samhällsfenomen och för det skiftande förhållandet mellan människa och natur på jordytan. Alltsedan den första professuren i geografi inrättades vid Uppsala universitet år 1901, har undervisningen i geografi, inklusive kultur- eller samhällsgeografi, vuxit. Idag medverkar vi i många av universitetets utbildningsprogram, vid samhällsvetenskapliga, teknisk-naturvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga och juridiska fakulteten. Institutionen har också ett nära samarbete med det omgivande samhället. Uppsala universitets första kvinnliga professor var Gerd Enequist som installerades 1947 i ämnet kulturgeografi.

Postadress

Box 513, 751 20 Uppsala

Besöksadress

Kyrkogårdsgatan 10 plan 4 (Ekonomikum)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin