Kalendarium

Institutionen för kvinnors och barrns hälsa har ett flertal seminarieserier där aktuell forskning presenteras och diskuteras av studenter, doktorander, forskare, lektorer och professorer. Nedan kan du se våra kommande seminarier och även läsa mer om våra olika seminarieserierna och återkommande konferensdagar.

Välkommen till seminarieserierna ObGyn Highlights och Forskningsforum barn och ungdom. Varannan torsdag blir fokus på antingen obstetrik/gynekologi eller pediatrik.

Kontakt ObGyn Highlights: Stina Stjernmira: stina.stjernmira.ruus@uu.se

Kontakt Forskningsforum barn och ungdom Géraldine Giraud:geraldine.giraud@akademiska.se

U-CARE seminarieserie

Välkommen till U-CAREs seminarieserie
Du hittar med information på U-CAREs hemsida.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin