KBH i Almedalen

Rättsväsendets roll i att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Datum: 25 juni 2024, kl. 11.30–12.30

Medverkande: Hanna Palhamn Szabó, universitetsadjunkt, Nationellt centrum för kvinnofrid

Bortom Agenda 2030 – dags att börja samtalet för en ny vision

Datum: 26 juni 2024, kl. 14.30–15.30

Medverkande: Mats Målqvist, professor, institutionen för kvinnors och barns hälsa

Anhörigperspektiv i den digitala vården – utmaningar och möjligheter med ny medicinteknik

Datum: 26 juni 2024, kl. 16.00–17.00

Medverkande: Maria Hägglund, universitetslektor, institutionen för kvinnors och barns hälsa

Vårdens kompetensförsörjning vid ett vägskäl

Datum: 28 juni klockan, kl. 11:30 - 12:30

Medverkande: Mats Målqvist, professor, institutionen för kvinnors och barns hälsa

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin