Utbildningar vid institutionen för kvinnors och barns hälsa

Vi har både program på grundnivå och avancerad nivå samt en stor bredd av fristående kurser. Våra nyaste tillskott är arbetsterapeutprogrammet och masterprogrammet i implementering, transformativt lärande och hållbarhet. Alla våra utbildningar har en stark koppling till forskningen som bedrivs vid institutionen.

Välkommen att studera hos oss!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin