Fakulteten i media

Här presenterar vi rubriker i svensk och internationell press om aktuella resultat och framgångar vid Farmaceutiska fakulteten.

DrugNews, 2024-06.25

Fyradagarsvecka i Almedalen

LäkemedelsVärlden, 2024-06-20

Dödar de allra farligaste bakterierna

Cancerfonden, 2024-02-17

Här vässas framtidens immunterapi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin