Kontakta Farmaceutiska fakulteten

Du är alltid välkommen att kontakta oss för mer information om Farmaceutiska fakultetens utbildning, forskning och samverkan.

Anja Sandström och Mathias Hallberg, Farmaceutiska fakulteten

Anja Sandström och Mathias Hallberg, Farmaceutiska fakulteten

Fakultetsledning

Mathias Hallberg
dekanus, farmaceutiska fakulteten
018-471 4141, Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Anja Sandström
prodekan, utbildning på grundnivå och avancerad nivå
018-471 5026, Anja.Sandstrom@ilk.uu.se

Ola Söderberg
prefekt, institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Ola.Soderberg@farmbio.uu.se

Mikael Hedeland
prefekt, institutionen för läkemedelskemi
Mikael.Hedeland@ilk.uu.se

Lena Friberg
prefekt, institutionen för farmaci
Lena.Friberg@farmaci.uu.se

Kontakta våra institutioner

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Mats Larhed
vicerektor, vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Mats.Larhed@ilk.uu.se

Eva Tiensuu Janson
stf vicerektor, vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Eva.Tiensuu_Janson@medsci.uu.se

Peter Stålberg
prodekan, utbildning på forskarnivå
Peter.Stalberg@uu.se

Christel Bergström
prodekan, samverkan
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

Tove Fall
prodekan, forskningsinfrastruktur
Tove.Fall@medsci.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin