Plattformar

Institutionen för läkemedelskemi tillhandahåller flera högkvalitativa infrastrukturer för forskning och utbildning. Dessa är organiserade i plattformar, av vilka några omfattas av regeringens strategiska satsning SciLifeLab. Våra plattformar erbjuder alla forskare tillgång till instrument, service och utbildning.

Sergio Estrada vid PPP

SciLifeLab DDDp Lead Identification

Lead Identification-faciliteten ingår i den nationella SciLifeLab-plattformen DDDp för läkemedelsuteckling (SciLifeLab Drug Discovery and Development Platform). Plattformen erbuder akademiska forskare projektstöd att leverera högkvalitativa föreningar och data i syfte att ta fram nya läkemedel.

Kontakt • SciLifeLab DDDp Lead Identification

Ulrika Yngve, Föreståndare
Lead Identification
ulrika.yngve@scilifelab.uu.se, 018-471 4124

Johanna Larsson, forskare
Preparativ läkemedelskemi
johanna.larsson@scilifelab.uu.se

Johan Wannberg, forskare
Preparativ läkemedelskemi
Johan.Wannberg@scilifelab.uu.se

Preklinisk PET-MRI (PPP)

Vid Plattformen för Preklinisk PET-MRI överbryggar vi spannet mellan grundforskning i läkemedelskemi och kliniska applikationer av molekylär avbildning med Positronemissionstomografi (PET) och Single Photon Emission Tomography (SPECT), två metoder som används allt mer inom biomedicinsk forskning.

Vi utvecklar spårmolekyler för preklinisk in vivo- och in vitro-validering med modern utrustning som omfattar smådjursskannrar för PET-MRI och SPECT-CT samt tillgång till kliniska PET-CT och PET-MRI-skanners i samarbete med PET Centrum vid Akademiska sjukhuset.

Kontakt • Preklinisk PET-MRI (PPP)

Sergio Estrada, Föreståndare
Plattformen för preklinisk PET-MRI
sergio.estrada@ilk.uu.se, 018-471 5302

ENABLE-2

ENABLE-2 är en plattform med fokus på tidiga stadier av utveckling av nya antibakteriella läkemedel. ENABLE-2 stödjer utveckling av direktverkande, systemiska antibakteriella föreningar som utförs vid svensk akademi och små/medelstora företag.

ENABLE-2 är en nationell fortsättning på IMI-projektet ENABLE med finansiellt stöd från Vetenskapsrådet och Sveriges Nationella forskningsprogram om antibiotikaresistens. I Uppsala bidrar vi med övergripande projektledning av ENABLE-2 samt expertis inom läkemedelskemi, molekylär modellering och mikrobiologi.

Kontakt • ENABLE-2

Anders Karlén, Föreståndare
Läkemedelsdesign och läkemedelsutveckling
Anders.Karlen@ilk.uu.se, 018-471 4293

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin