Matthew Rosenberg vann pris för Bästa Poster vid 4th Swedish Medicinal Chemistry Symposium

Farmaceutiska fakulteten gratulerar Matthew Rosenberg, doktorand vid Institutionen för läkemedelskemi, till priset för Bästa Poster vid 4th Swedish Medicinal Chemistry Symposium. Även Postdoktor Lorenzo Balestri erhöll pris för sin poster och doktorand Esther Olaniran Håkansson valdes ut att ge en föreläsning om sitt arbete.

Matthew Rosenberg and Esther Olaniran Håkansson, Faculty of Pharmacy

Matthew Rosenberg och Esther Olaniran Håkansson, Farmaceutiska fakulteten

Vid Apotekarsocietetens 4th Swedish Medicinal Chemistry Symposium som genomfördes 17-18 april i Stockholm och Westmanska Palatset tilldelades Matthew Rosenberg, doktorand i forskargruppen för Läkemedelsdesign och läkemedelsutveckling, priset för Bästa Poster. Utöver äran ingår en vistelse vid XXVIII EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry som i år äger rum i Rom.

Vid Swedish Medicinal Chemistry Symposium, som uppmärksmmar aktuella framsteg i svensk läkemedelsforskning inom akademi och industri, mottog även Lorenzo Balestri, postdoktor i forskargruppen för Preparativ läkemedelskemi, pris för sin poster. I samma grupp valdes doktorand Esther Olaniran Håkansson ut bland de juniora forskare som fick utrymme att presentera sin forskning inom ramarna för en föreläsning.

– Det ger inspiration åt oss alla att ta del av våra yngre medarbetares framgångar. De visar att vi bedriver konkurrenskraftig forskning och i just det här specifika fallet att våra juniora forskare besitter stor kompetens att kommunicera och tillgängliggöra resultatet av sina arbeten. Det är verkligen roligt, konstaterar Anders Karlén, professor i datorbaserad läkemedelsdesign vid Uppsala universitet.

MER INFORMATION

Kontakt

Matthew Rosenberg, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
matthew.rosenberg@ilk.uu.se

Esther Olaniran Håkansson, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
esther.olaniran.hakansson@ilk.uu.se

Balestri, Lorenzo, Postdoktor
Institutionen för läkemedelskemi
lorenzo.balestri@ilk.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin