Ämnesområden

Institutionen för lingvistik och filologi är en av fyra institutioner inom Språkvetenskapliga fakulteten. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom följande ämnesområden.

  • Asiens språk och kulturer: assyriologi, indologi, iranska språk, jämförande indoeuropeisk språkforskning, kinesiska (sinologi), semitiska språk och turkiska språk.

  • Europas klassiska språk: grekiska med bysantinologi och latin.

  • Allmän och tillämpad språkvetenskap: lingvistik (med swahili) och språkteknologi (datorlingvistik).

Institutionen i korthet

Nästan 80 personer är anställda vid institutionen, bland dem 17 professorer, 13 lektorer, ca 10 forskare och postdoktorer, ca 5 adjunkter och 23 doktorander. Institutionen är hemvist för ett tjugotal externfinansierade forskningsprojekt. Institutionens totala budget för 2024 är 87 miljoner kronor, varav ungefär 30 mkr går till utbildning på grund- och avancerad nivå och 57 mkr till forskning och utbildning på forskarnivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin