Forskning vid Institutionen för lingvistik och filologi

Forskningen vid Institutionen för lingvistik och filologi utförs inom ramen för ett antal språkvetenskapliga områden. Samarbeten med andra lärosäten och externfinansierade projekt spelar en stor roll.

Forskningsområden

Projekt och nätverk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin