Semitiska språk

Inom ämnet semitiska språk bedrivs forskning främst om arabiska, arameiska och hebreiska.

Forskningsområden

Inom arabisk forskning ligger fokus på studier av syntax, moderna arabiska dialekter, textkritik (kritiska handskriftseditioner), litteratur och media. Inom det hebreiska fältet är forskningen inriktad främst mot bibelhebreisk syntax och nordvästsemitiska språk. Forskning i arameiska omfattar både äldre och moderna varianter, i synnerhet surayt/turoyo och nordöstlig nyarameiska (NENA), liksom klassisk syrisk litteratur.

Arameiska

 • Nordöstlig nyarameiska (NENA): dokumentation, morfosyntax, språkkontakt (Coghill)
 • Diakronisk utveckling i arameiska (Coghill)
 • Utvecklingen av begadkefat (frikativisering) i Surayt/Turoyo (Sina Tezel, Aziz Tezel)
 • Neologismer i Surayt/Turoyo (Sina Tezel)
 • Flora och fauna i Surayt/Turoyo lexikon (Aziz Tezel)
 • Syrisk grammatik (Eskhult, Aydin)
 • Syriskt lexikon (Aydin)
 • Syrisk och etiopisk litteratur med betoning på de apokryfiska, historiografiska och monastiska genrerna (Witakowski)
 • Syrisk filosofi och vetenskap, syrisk zoologi (Aydin)

Arabiska

 • Arabisk dialektologi och dokumentation, i synnerhet levantinska, irakiska och anatoliska dialekter (Coghill)
 • Kristen arabiska (Eskhult)
 • Arabiskt bloggande i Egypten, Libanon och Kuwait (Ramsay)
 • Ekologi och miljömässig hänsyn i arabisk litteratur (Ramsay)
 • Arabisk litteratur, primärt modern (Ramsay)
 • Klassisk arabisk textlingvistik (Isaksson)
 • Bibelhebreiska ur diakront perspektiv (Eskhult)

Hebreiska och nordvästsemitiska

 • Klassisk hebreisk textlingvistik och filologi (Eskhult, Isaksson)
 • Bibelhebreiska i diakroniskt och dialektalt perspektiv (Eskhult, Isaksson)
 • Hebreisk litteratur, primärt modern (Månsson)

Allmän semitistik

 • Hypotaktisk satsfogning i semitiska språk (Isaksson)

Medlemmar i gruppen

 

Sami Aydin, researcher
Eleanor Coghill, professor
Mats Eskhult, professor emeritus
Bo Isaksson, professor emeritus
Jonas Karlsson, junior lecturer
Paul Katsivelis, junior lecturer
Johan Ljungberg, PhD student
Anette Månsson, senior lecturer
Gail Ramsay, professor emerita
Aziz Tezel, researcher
Sina Tezel, senior lecturer
Witold Witakowski, docent (retired)

Kontakt

 • info@lingfil.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin