Forskning vid institutionen för litteraturvetenskap och retorik


Vid institutionen bedrivs forskning inom två ämnen: litteraturvetenskap och retorik. Under de senaste decennierna har forskningen inriktats på områden som 1700-talsstudier, 1800-talets litterära och retoriska kulturer, genusforskning, studier av det litterära fältet och bokmarknaden, ljudboksforskning, ekokritik, mediehistoria, politisk retorik, doxologi och empirisk läsforskning.

Utöver våra högre seminarier, som äger rum på tisdagar och torsdagar, anordnas två tematiska seminarieserier: det litteraturdidaktiska seminariet (SELD) och det tvärvetenskapliga 1700-talsseminariet. Vidare har Svenska Litteratursällskapet, som ger ut Samlaren, sitt säte vid institutionen. Institutionen deltar även med forskare inom programmet Engaging Vulnerability.

För närvarande har vi omkring 20 professorer, lektorer och forskare anställda, samt ett tiotal doktorander. Därutöver är en lång rad forskare affilierade till institutionen och deltar i våra forskningssamarbeten. Institutionens många forskare bidrar till det vetenskapliga samtalet med ett stort antal publikationer varje år – från vetenskapliga recensioner och essäer till monografier i flera band. Vi medverkar också regelbundet som sakkunniga i media.

Forskningsämnen

Forskningsområden

Metropolis av Otto Dix

Institutionen samlas i tematiskt organiserade forskningsområden. Här kan du läsa mer om vilka dessa områden är och de forskare som ingår i grupperna.

Läs mer om våra forskningsområden

Forskningsprojekt

Här kan du läsa mer om aktuella forskningsprojekt, inklusive våra doktoranders avhandlingsprojekt.

Läs mer om våra forskningsprojekt

Bild som illustrerar läsning. Tavla av Poul Friis Nybo.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin