Forskningsområden

Institutionens forskare samlas i tematiskt organiserade forskningsområden. Även masterstudenter, liksom forskare från andra ämnen och institutioner, är välkomna att delta i och bidra till områdenas verksamhet. För mer information, kontakta samordnaren för aktuellt forskningsområde.

Institutionens högre seminarium sammanträder på tisdagar och torsdagar, se kalendariet. Anknutna till institutionen är också två tematiska seminarieserier:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin