GENUS

Genusvetenskaplig och normkritisk forskning

Den genusvetenskapliga litteraturforskningen är etablerad i Uppsala sedan 1960-talet och samlar idag en rad inriktningar inom såväl litteraturvetenskap som retorik. Forskningen rör nutida och historiska perspektiv på kön, genus och identitet. Några av våra specialområden är politisk retorik, moderskapsstudier, litteratur och psykisk hälsa, livsberättelser, läsforskning, materiella kulturer och ekokritik.

Bild på en boksida fylld med understrykningar och anteckningar.

I konstverket "Ett eget rum/Tusen bibliotek" har Kajsa Dahlberg kalkerat anteckningar i Virginia Woolfs klassiker i svenska bibliotek under 50 år.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin