MIMA

Minne och materialitet 1650–1850

Forskargruppen MIMA arbetar med frågor som gäller de sammanvävda komplexen minne och materialitet under perioden 1650–1850. Våra forskningsintressen gäller t.ex. hur minnen av det förflutna skapas, hur historiografi konstrueras, och hur minnen representeras, kommuniceras, lagras och medieras. En viktig aspekt som flera av gruppens forskningsprojekt förhåller sig till är att minnen produceras genom och i materialiteten, som t.ex. den materiella boken eller minnesinstitutioner. Gruppen bygger på en lång forskningstradition vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik i Uppsala, som under de senaste fyra decennierna har utvecklat en stark kompetens när det gäller litteratur och retorik 1650–1850.

 

Se även: Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium

Bild på en tryckpress

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin