POLRET

Politik och retorik

Forskargruppen arbetar med den svenska politiska retoriken ur historiska och samtida perspektiv. Gruppen samlar forskare med skilda intressen och teoretiska infallsvinklar. Forskningsinriktningen har en lång tradition vid institutionen, manifesterad bland annat i forskningsprojektet "Arbetarrörelsen och språket" under ledning av Kurt Johannesson och Olle Josephson på 1990-talet. Forskningen har också berört äldre tiders politisk-retoriska kultur. I forskar-gruppens verksamhet ingår att ordna seminarier och föreläsningar och deltagarna arbetar med gemensamma projekt och förbereder för närvarande en serie tematiskt inriktade Uppsalaantologier om svensk politisk retorik.

Svartvit bild av person i kostym och hatt som håller tal, i bakgrunden hänger en fana.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin