PROM

Plats, rum och miljö i litteratur och retorik

Gruppen intresserar sig för ekokritisk teori och för spatiala och geografiska perspektiv på litteratur och retorik i vidare mening. Vi studerar hur olika litterära och retoriska utsagor relaterar till lokala, provinsiella och globala perspektiv, samt hur frågor om urbanitet, vildhet, miljö och resandepraktiker aktualiseras i olika typer av medier. Vi som för närvarande är verksamma i gruppen arbetar med material från 1770 till idag, poesi och skönlitterär prosa såväl som läseböcker, reseberättelser, film och politisk retorik. Vi träffas regelbundet för att diskutera ämnen som hör till gruppens intressen.

En vägskylt som varnar för skarp kurva framträder precis bredvid en tall.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin