RELIF

Retorik, litteratur, filosofi

Fokus för forskargruppen ”Retorik, litteratur, filosofi” vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik, Uppsala universitet, är intersektionen mellan studiet av retorik, litteratur och filosofi. Gruppen vill utgöra en plattform där frågor som rör filosofi om/i/genom retorik och litteratur kan formuleras och utforskas. Ett syfte med gruppen, om än inte det över-gripande, är att finna tvärvetenskapliga kontaktpunkter mellan retorik- och litteratur-studiet som kan vara av ömsesidig filosofisk relevans för bägge disciplinerna. Typiska intresseinriktningar för gruppen är:

  • Textteori(er)
  • Retorisk filosofisk antropologi, i sin egen rätt men också i hur den manifesterar sig i litterära verk.
  • Förståelse av konstruktionen av social mening i litteratur och retorik
  • Litterära strategier/retoriska verktyg
  • Filosofiska problematiker som hör särskilt till, eller väcks specifikt av, studiet av retorik och/eller litteratur
  • De historiskt ambivalenta roller litteratur och retorik haft i förhållande till filosofi: som såväl ett slags intellektuell konkurrent till filosofin som filosofins ”Andra”. (Detta kan man se spår av redan i Platons texter i såväl ”det antika grälet” mellan poesi och filosofi, som i dispyterna mellan sofister och filosofer.)

Gruppen syftar till att vara ett stöd för befintliga forskningsprojekt som rör gruppens intresseområden, samt generera nya forskningsidéer och projekt (individuella och gemensamma) bland gruppens medlemmar.

 

Sida av ett manuskript på arabiska med illustration av Aristoteles.

RELIFs första antologi

Sida av ett manuskript på arabiska med illustration av Aristoteles.

Forskargruppens första antologi - Pandemiska reflektioner. Retoriska och litteraturfilosofiska reflektioner i coronas tid - har utkommit i elektronisk form! (Vi söker fortfarande medel för att även få antologin tryckt.) Ni hittar antologin här.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin