Forskningsprojekt

Aktuella samt avslutade forskningsprojekt vid institutionen listas nedan i alfabetisk ordning. Enskilda medarbetares forskningsintressen finns beskrivna på deras respektive profilsidor.

Aktuella projekt

Akademiska – och andra – friheter: den akademiska friheten i ljuset av diskussionerna om ’cancelkultur’ och ’aktivism’ (Otto Fischer, Mirey Gorgis och Johan Sehlberg)

Att läsa dotterns subjektivering i förhållande till modern i skandinavisk samtidslitteratur (Magdalena Rozenberg)

Begreppet "folk" i svensk politisk retorik (Ellen Jonsson)

Cultural Memory in the We-novel (Maja Andreasson)

Filomelas återkomster. Antik mytologi och våldtäkt som offentlig hemlighet (Sigrid Schottenius Cullhed)

"Hallå där, nu suckar jag". Om ljudinspelning i svensk poesi (Jesper Olsson)

Hembygd, natur och lärande i Anna Maria Roos och Elsa Beskows/Herman Siegvalds skönlitterära läseböcker för småskolan, 1912–1937 (Malin Drugge)

Kan vi vara demokratiska? (Mats Rosengren)

Miljöutfästelser inom Energisystemet (Erik Bengtson och Oskar Mossberg)

MotherNet. Ett nytt nätverk för forskare och forskning om samtida moderskap i Europa (Sigrid Schottenius Cullhed m.fl.)

Norden og verden. Retorisk medborgerskab før, nu og i fremtiden (Jon Viklund m.fl.)

Patterns of Popularity. Towards a Holistic Understanding of Contemporary Bestselling Fiction (Karl Berglund och Mats Dahllöf)

Sid(o)spår: svenska böcker i det postdigitala tillståndet (Jesper Olsson)

Skandalsyndromet. Konstskandalens estetik och politik (Måns Wrange och Maria Karlsson)

NOTREALLYTHERE: Stealth Artists (Maria Karlsson och Måns Wrange)

Stories of Rape Trauma. Narratological and Psychotraumatological Perspectives (Daniela Lillhannus)

Studentinflytande som demokratisk tillgång. Demokratiska och proto-demokratiska praktiker i Uppsala under fyra sekler (Lars Burman)

The Return of the Demagogue and the Negation of Politics (Theodor Lalér)

Times of Indigenous Transitions. De-colonializing Climate Change Temporalities in Sápmi (Frida Buhre)

True Crime i etern. Representationen av brott, lagen och rättssystemet i Sveriges Radios P3 Dokumentär, 2005–2020 (Maria Karlsson och Mats Hyvönen)

Ungas mobilisering för klimat och miljö i svensk politik (Jonathan Josefsson och Frida Buhre)

Vad är det bra för? Läsning, skönlitteratur och kunskapsbildning i en digital medieekologi (Jesper Olsson)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin