Filomelas återkomster. Antik mytologi och våldtäkt som offentlig hemlighet

  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Beskrivning

Projektet ”Filomelas återkomster: Antik mytologi och våldtäkt som offentlig hemlighet” utforskar hur antika representationer av sexuellt våld bidragit till att våldtäkt blivit vad Taussig kallar en “offentlig hemlighet”, något alla känner till men ingen talar om. Klädda i en språkdräkt av metaforer, ellipser och eufemismer, ofta med tystnad och hemlighet som ledmotiv, tillhör de den västerländska berättar-traditionens kärna. Jag menar att de har bidragit till de ‘skript’ som betingar våra förväntningar på, tolkningar av och agerande inför upplevelser som inbegriper sexuellt våld.

I projektet undersöks trettio litterära representationer av berättelsen om hur Tereus våldtar Filomela och skär av henne tungan för att hemlighålla brottet: romaner, noveller, teaterstycken och dikter skrivna på, eller översatta till, engelska, franska, tyska eller italienska under de senaste fyrtio åren. I studien ingår också recensioner, diskussioner och vetenskapliga artiklar som verken givit upphov till.

Tre metodologiska perspektiv – postklassisk narratologi, receptionsestetik och retorik – tillämpas för att bestämma mytens typologi, effekt och funktion. Kombinationen av metoder ger utrymme för systematisk analys av de individuella texterna såväl som för ett kritiskt metaperspektiv i förhållande till den större frågeställningen. Genom att undersöka hur, med vilken verkan och varför Filomela har återberättats, uppdaterats och anpassats till vår egen tid syftar projektet till att ta mått på litteraturens kraft att slå vakt om eller bryta den offentliga förtegenheten om våldtäkt.

 

Kvinna med gevär i händerna står med grön växtlighet upp till midjan.

Bild från filmen The Nightingale (2018) av regissören Jennifer Kent. Med tillstånd av NonStop Entertainment.

Om projektet

Projektet bedrivs av docent Sigrid Schottenius Cullhed. Projektet har en rådgivande kommitté bestående av Pratiksha Baxi, professor i Rättsantropologi i Jawaharlal Nehru University, Danuta Fjellestad, professor Emerita i Engelska vid Uppsala University, och Helen Morales professor i Klassiska språk vid UC Santa Barbara.

Projektperiod:

2020–2023

Finansiär:

Vetenskapsrådet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin