Retorik

Bild som illustrerar ämnet retorik

Bilden är ett utsnitt ur Johann Heinrich Tischbein, The Nine Muses, Polyhymnia (Rhetoric), 1781. Image in the public domain.

Den moderna retorikvetenskapen undersöker språkets, kommunikationens och kommunikationsteknologiernas roll i politik, kultur och samhälle.

Retorikforskningen i Uppsala är såväl historiskt som teoretiskt orienterad med expertis inom antik argumentationskonst och tidigmodern retorisk kultur, samtida politisk retorik, propaganda och retorisk-filosofisk antropologi.

Avdelningen för retorik vid Uppsala universitet grundades på 1980-talet av Kurt Johannesson, som också innehade Sveriges första professur i ämnet. Numera är Retorik en självständig utbildnings- och forskningsdisciplin vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik.

För att läsa mer om våra skriftserier, besök gärna: Uppsala Rhetorical Studies URS/SRU Studia Rhetorica Upsaliensia samt Occasional papers of URS/SRU Miscellanea rhetorica Upsaliensia.

Aktuella publikationer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin