Institutionsstyrelse

Institutionen leds av en styrelse med valda företrädare för anställda och studenter. Prefekten är styrelsens ordförande.

Styrelserns sammansättning

Prefekt (ordförande)

Lärarrepresentanter (ordinarie)

Representant för TA-personal (ordinarie)

Doktorandrepresentant (ordinarie)

  • Daniela Lillhannus

Studeranderepresentanter (ordinarie)

  • Linn Fredman

Lärarrepresentanter (suppleanter)

Representant för TA-personal (suppleant)

Doktorandrepresentant (suppleant)

  • Vakant

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin