Forskning vid matematiska institutionen

Den matematiska forskningen vid Uppsala universitet täcker ett stort antal fält i både ren och tillämpad matematik. Inom vår forskning ryms samarbeten med såväl andra discipliner som med industrin.

Vår forskning är indelad i nedanstående sex forskningsområden:

Se även:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin