Analys och partiella differentialekvationer

Analys är ett av de första forskningsämnena inom matematik vid Uppsala universitet. Idag fokuserar vår forskning på bland annat partiella differentialekvationer, geometri, matematisk fysik och maskininlärning.

Gruppen är internationellt aktiv och har ett veckoseminarium där internationella gäster ofta är inbjudna talare. Se länk nedan.

Kontaktpersoner inom området (länk till artikel längre ner på sidan)

Kontaktpersoner inom området

Linjära och ickelinjära partiella differentialekvationer: Benny Avelin, Erik Lindgren, Douglas Lundholm, Kaj Nyström, Sebastian Schwarzacher, Wolfgang Staubach

Matematisk analys för AI och maskininlärning: Benny Avelin, Kaj Nyström

Matematisk fysik och geometrisk analys: Douglas Lundholm, Wolfgang Staubach

Harmonisk analys och variationsmetoder: Kaj Nyström, Wolfgang Staubach, Sebastian Schwarzacher, Erik Lindgren

Spektralteori, teorin om ortogonala polynom, slumpmatristeori: Rostyslav Kozhan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin