Dynamiska system och talteori

Dynamiska system är studiet av långtidsbeteende hos punkter som rör sig i ett geometriskt rum enligt en given regel. Vissa typer av dynamiska system har starka kopplingar till klassiska frågor inom talteori. Vi forskar inom dynamiska system, ergodteori och talteori.

Kontaktpersoner inom området (länk till artikel längre ner på sidan)

Kontaktpersoner inom området

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin