Geometri och fysik

Vi forskar inom matematisk fysik, matematisk relativitetsteori och symplektisk geometri.

Kontaktpersoner inom området är:

Centrum för geometri och fysik

Flera av våra forskare ingår i ett samarbete med forskare från avdelningen för teoretisk fysik vid institutionen för fysik och astronomi. Deras verksamhet utgör från och med 2024 ett så kallat excellenscentrum finansierat av Vetenskapsrådet.

Webbsida för Centrum för geometri och fysik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin