Sannolikhetsteori och kombinatorik

Vi forskar inom finansiell matematik, kombinatorisk sannolikhetsteori och stokastisk analys.

Kontaktpersoner inom området

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin