Kontakta matematiska institutionen

Del av Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap; Matematisk-datavetenskapliga sektionen

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Webbsida:
http://www.math.uu.se/
Prefekt:
Stf. prefekt:
Administrativ chef:
Studierektor:
Studierektor forskar­nivå:
Studie­vägledare:
Kurs­administration:
Ekonomi­administration:
Katalog­ansvarig:
Personal­administration:
Webmaster:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin