Välkommen till institutionen för materialvetenskap

Vid institutionen för materialvetenskap arbetar vi med att finna tekniska lösningar inom hållbarhet och energi och annat som förbättrar levnadsvillkor för människor. Vi erbjuder tvärvetenskaplig utbildning på olika nivåer och bedriver avancerad forskning vid våra sju forskningsavdelningar.

Institutionen har tillgång till modern laboratorieinfrastruktur och samarbetar aktivt med företag och andra universitet, i Sverige och i resten av världen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin