Kontakta institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Del av Vetenskapsområdet för medicin och farmaci; Medicinska fakulteten

Telefon:
018-471 44 44
E-post:
imbim@imbim.uu.se
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA
Webbsida:
http://www.imbim.uu.se
Prefekt:
Stf. prefekt:
Skydds­ombud:
Studierektor grund­nivå:
Studierektor avanc­erad nivå:
Studierektor forskar­nivå:
Administrativ samordnare:
Kurs­administration:
Ekonomi­administration:
Katalog­ansvarig:
Personal­administration:
Webmaster:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin