Samverkan vid institutionen för medicinsk cellbiologi

Kliniska samarbeten och translationell forskning

Forskningen vid institutionen för medicinsk cellbiologi är kopplad till flera kliniska frågeställningar, och ett av institutionens huvudsyften är att bedriva innovativ translationell forskning som leder till nya framsteg inom modern diagnostik och terapi. Flera nära samarbeten och kliniska prövningar pågår som involverar grupper vid institutionen, sjukhus och företag, och verksamhet vid institutionen har lett till bildandet av flera spinoff-företag. Institutionen har flera forskare som är kliniskt verksamma och som starkt bidrar till att skapa optimala förutsättningar för framgångsrik translationell forskning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin