Kontaktinformation för grundutbildningen vid IMV

Kontakta kursadministrationen vid institutionen för medicinska vetenskaper med frågor om exempelvis kursansökan, kursregistrering och resultat.

Kursadministration

Caroline Olofsson
Kurssamordnare
Övergripande ansvar för grundutbildningsadministrationen vid institutionen.
Internationell koordinator vid läkarprogrammet.
Ansvarig för T9 och T11 på läkarprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning akutsjukvård, uppdragskurser samt fristående kurser.
018-611 4947, e-post: caroline.olofsson@medsci.uu.se

Kristin Bryon
Kursadministratör
Ansvarig för biomedicinska analytikerprogrammet, biomedicinprogrammet samt CDD-kursen (Clinical Drug Development).
018-611 4240, e-post: kristin.bryon@medsci.uu.se

Li Christensen
Kursadministratör
Ansvarig för T5 och T7 på läkarprogrammet, fysioterapeutprogrammet, invärtesmedicin samt neurologi.
072-9999132, e-post: li.christensen@medsci.uu.se

Ann-Charlotte Fält
Ekonomi- o kursadministratör
Ansvarig för T8 psykiatri på läkarprogrammet, psykiatri på fysioterapeutprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatri samt fristående kursen Psykiatri.
018-611 5243, e-post: ann-charlotte.falt@neuro.uu.se

Margaretha Hagberg
Kursadministratör
Ansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning diabetes samt fristående kurser inom diabetes.
018-611 9199, e-post: margaretha.hagberg@medsci.uu.se

Annelie Karlsson Hult
Kursadministratör
Ansvarig för T7 på läkarprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning psykiatri samt fristående kurser inom psykiatri.
E-post: annelie.karlsson.hult@uu.se

Lise-Lott Wesslund
Kursadministratör
Ansvarig för T8 på läkarprogrammet.
018-611 5034, e-post: lise-lott.wesslund@medsci.uu.se

Anna von Kartaschew
Kursadministratör
Ansvarig för T7 på läkarprogrammet.
018-611 2906, e-post: anna.von.kartaschew@medsci.uu.se

Studierektorer

Anna Rostedt Punga, studierektor Läkarprogrammet

Mia Ramklint, studierektor Läkarprogrammet

Fariborz Mobarrez, studierektor Biomedicinska analytikerprogrammet (BMA)

Gunnel Larsson, studierektor Sjuksköterskeprogrammet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin