Forskning vid institutionen för musikvetenskap

Musikvetenskaplig forskning av hög klass

Några forskare studerar en musikhandskrift

Vid musikvetenskapen i Uppsala bedrivs forskning på hög internationell nivå inom ämnets olika områden. Historiskt sett har fokus legat på svensk och europeisk musikhistoria, men idag har inriktningen breddats till att omfatta exempelvis populärmusikforskning, musiketnologi, musikestetik och även konstnärlig forskning. Institutionen har även särskild kompetens inom musikteori och musikanalys, något som märks i både utbildning och forskning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin