Forskarutbildning

Forskarutbildning innebär fyra års studier som doktorand och avslutas med doktorsexamen. Forskarstudier är avlönade och doktorandplatserna söker du som en anställning.
Behörighet för forskarutbildning i musikvetenskap är examen på avancerad nivå i musikvetenskap, eller inom andra ämnen av relevans för utbildning på forskarnivå i musikvetenskap.

Allmän studieplan för forskarutbildning i musikvetenskap Pdf, 666 kB. (pdf)
Flyer med information om forskarstudier i Uppsala (på engelska) Pdf, 254 kB.

Du kan läsa mer allmän information om forskarutbildning via länkarna nedan.

För en presentation av våra doktoranders avhandlingsprojekt, se nedan.

Avhandlingsprojekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin