Masterprogram i musikvetenskap

Masterprogrammet i musikvetenskap är ett internationellt masterprogram med tvärvetenskaplig profil. Det ger dig en bred bas för en forskarkarriär i musikvetenskap såväl som för andra arbetslivsmöjligheter inom musik. Utbildningen kombinerar moderna teoretiska perspektiv med djupgående metodologiska färdigheter. Det ger dig också analytiska redskap för att förstå musikens funktion samt musikaliska kulturer i nutida och historiska samhällen. Du kan välja att specialisera dig inom olika deldiscipliner, såsom historisk musikvetenskap, musiketnologi eller populärmusikstudier. Med ett fokus på teoretisk och metodologisk utveckling inom humaniora, såväl som på mer praktiska färdigheter och kompetens relevant för arbetslivet, kommer du att ta en masterexamen med inriktning på musikvetenskap.

För mer information om masterprogrammet i musikvetenskap, kontakta studierektor för avancerad nivå Mattias Lundberg, mattias.lundberg@musik.uu.se.

För att vara behörig till masterprogrammet i musikvetenskap krävs en kandidatexamen motsvarande minst 180 högskolepoäng (dvs. tre års heltidsstudier) i humaniora eller samhällsvetenskap, med minst 60 högskolepoäng inom musikvetenskap, musiketnologi eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande gymnasieskolans Engelska B.

Ansökan görs via http://www.antagning.se. Deadline för ansökan till masterprogrammet är för svenska studenter densamma som till övriga universitetsutbildningar.

Avgifter

För medborgare från länder utanför EU och EES samt schweiziska medborgare krävs ansöknings- och terminsavgifter.

Avgift, första terminen: 50 000 SEK

Sammanlagd avgift för utbildningen: 200 000 SEK

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin