Forskningsbriefs

Våra forskningsbriefs summerar utvalda studier skrivna av forskare vid nationalekonomiska institutionen.

Kvinna med ett barn i knät

Kostnadseffektiv metod för att stödja barnfamiljer i låginkomstländer

De första åren av ett barns liv är avgörande för framtiden. Under dessa år utvecklas hjärnan snabbt, och därför är den näring och stimulans ett barn får av stor betydelse. I låg- och medelinkomstländer kan det dock vara utmanande att stödja barns välbefinnande och utveckling eftersom att sådana insatser är dyra. En studie av bland annat vår doktorand Akib Khan drar slutsatsen att det i länder med etablerade stödprogram finns ett kostnadseffektivt sätt att införa hjälp med fokus på tidig utbildning och stimulans. Det studerade programmet, som lanserades i Bangladesh, visade en intern avkastning på 18,9%.

Läs hela forskningsbriefen om stödprogrammet på webben här

Ladda ner en PDF av briefen här Pdf, 109 kB.

Fyra händer som håller i varandra i en fyrkant

Mer jämlikt när sociala nätverk leder till jobb

Frågan om hur kontakter påverkar möjligheterna för att få jobb har länge varit föremål för debatt. En ny studie av Marcus Eliason, Lena Hensvik, Francis Kramarz och Oskar Nordström Skans kastar nytt ljus på frågan. Resultaten ifrågasätter uppfattningen om att sociala kontakter förstärker ojämlikhet genom att jobb via kontakter främst gynnar höginkomsttagare som har kontakter på andra höglöneföretag. Studien finner inga bevis för att så är fallet. Istället ser man att kontakter är viktigare för låglöneföretag och att de då anställer folk från olika inkomstnivåer. Därmed finns tecken på att anställningar som uppstår via kontakter snarare är mer jämlika än mer formella sökmetoder, då rörelse mellan inkomstnivåer förekommer i större utsträckning vid sådana rekryteringar.

Läs hela forskningsbriefen om jämliket och sociala nätverk

Kvinna som håller en bebis

Hur reagerar företag när anställda tar ut mer föräldraledighet?

Det finns mycket forskning som undersöker hur föräldraledighet påverkar föräldrars karriärer, kvinnor och barns hälsa, samt hur ledigheten fördelas mellan föräldrarna. Däremot är det mindre känt hur föräldraförsäkringssystem påverkar företagen, vilket är en viktig fråga eftersom utökad föräldraförsäkring kan göra det dyrare att anställa kvinnor samt påverka företagens lönsamhet och konkurrenskraft negativt. I en ny studie så undersöker forskarna Arizo Karimi, Rita Ginja och Pengpeng Xiao hur två föräldraförsäkringsreformer som förlängde föräldraledigheten påverkade företagens anställningsbeslut och kostnader.

Läs hela forskningsbriefen om föräldraledighet och företag

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin