Uppsala Center for Fiscal Studies

Uppsala Center for Fiscal Studies grundades på nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet hösten 2008. UCFS stödjer forskning inom alla områden av offentlig ekonomi och utgör ett forum för svenska och internationella forskare att interagera och bedriva forskning.

Centret är organiserat kring en liten uppsättning "kärnmedlemmar" och anslutna medlemmar. Dessutom välkomnar centret besökare att tillbringa kortare eller längre perioder i Uppsala.

Centret finansieras genom bidrag från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse och Tore Browaldhs stiftelse.

 

Hus inuti i förstoringsglas

Forskning vid UCFS

Forskare vid Uppsala Center for Fiscal Studies bedriver både teoretisk och empirisk forskning inom ett brett spektrum av ämnen inom området offentlig ekonomi. Exempel på aktuella forskningsområden är:

  • Skatte- och förmånssystem
  • Skatteflykt
  • Pensionsreformer
  • Gåvor
  • Jämliket
  • Optimal beskattning
  • Politisk ekonomi

Medlemmar vid centret kommunicerar sitt arbete genom working papers, peer-reviewed artiklar och policyöversikter.

Faculty Fellows

Linuz Aggeborn

Henrik Andersson

Ola Andersson

Niklas Bengtsson

Sören Blomquist

Daniel Bougt

Magdalena Dominguez

Oscar Erixson

Mounir Karadja

Chuan-Zhong Li

Che-Yuan Liang

Linna Martén

Rodrigo Martinez

Torben Mideksa

Mattias Nordin

Henry Ohlsson

Yoko Okuyama

Adrian Poignant

Luca Repetto

David Seim

Daniel Spiro

Helena Svaleryd

Jan Södersten

Mattias Öhman

Henk Schouten

Yaroslav Yakymovych

PhD Students

Fei Ao

Maximiliano Sosa Andres

Fabian Brunåker

Kristin Gunnarsson

Alice Hallman

Kristina Karlsson

Daniel Klug Nogueira

Tsz Chun Kwok

Jakub Lisowski

Erik Lundberg

Akib Khan

Gabriella Kindström

Majken Stenberg

Zunyuan Zheng

Affiliated Members

Adrian Adermon

Ole Agersnap

Francesco Alosa

Annette Alstadsaeter

Nikolay Angelov

Charlotte Bartels

Heléne Berg

Ina Blind

Cristina Bratu

Davide Cipullo

Felicia Doll

Johannes Hagen

Olle Hammar

Stefan Hochguertel

Xiao Hu

Gustav Häggbom

Henrik Jordahl

Sebastian Jävervall​

Jonas Klarin

Kaisa Kotakorpi

Tobias Laun

Raoul van Maarseveen

Gabriella Massenz

Luca Micheletto

Ylva Moberg

Elin Molin

Whitney Newey

Katarina Nordblom

Lovisa Persson

Jukka Pirttilä

Edoardo Di Porto

Panu Poutvaara

André Reslow

Johanna Rickne

Hovick Shahnazarian

Arnaldur Stefansson

Ulrika Vikman

Daniel Waldenström

Ali Sina Önder

Julia Wahtra

UCFS är ansvariga för ett besöksprogram som stödjer både kort- och långtidsbesök vid nationalekonomiska institutionen för forskare som bedriver forskning inom området offentlig ekonomi. Kontakta Mikael Elinder för mer information.

Här hittar du information om årets och tidigare besökare.

UCFS anordnar på regelbunden basis konferenser, workshops, doktorandkurser och medlemsmöten.

Läs mer om UCFS kommande och tidigare aktiviteter.

Kontakt

Föreståndare: Mikael Elinder

Administrativa frågor: Ulrika Öjdeby

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin