UCFS aktiviteter

UCFS anordnar på regelbunden basis konferenser, workshops, doktorandkurser och medlemsmöten.

Kommande aktiviteter

 

Tidigare aktiviteter

Mer än 30 forskare från olika europeiska länder träffades på Krusenberg Herrgård för UCFS-workshopen som ägde rum den 13-14 septembe 2023.


Workshopen erbjöd möjligheten att lyssna på 12 presentationer som innefattade olika ämnen inom området beskattning, såsom momsuppbörd, skatterevisioner, återbetalningar av skatteförluster och många andra ämnen av allmänpolitisk relevans.

Mellan presentationerna fanns det gott om tid att umgås, diskutera forskning och lära sig mer av de deltagande UCFS-forskarna.

 

Människor lyssnar på föredrag
Människor som sitter tillsammans i solen och pratar

Ett fyrtiotal forskare tog sig till den vackra Krusenberg Herrgård, för UCFS-workshopen som ägde rum den 8-9 mars 2022.

Workshopen erbjöd möjligheten att lyssna på 12 presentationer med teman som sträckte sig från ”Territoriell stigmatisering och skolval” till ”Valinstitutioner, kvinnorepresentation och politiska resultat”.

Mellan presentationerna fanns det gott om tid att umgås, diskutera forskning och lära sig mer om andra verk av UCFS-forskare.

Krusebergs herrgård i snö
Lyssnar på presentation

Den 31 maj - 3 juni 2022 anordnade UCFS tillsammans med the Finnish Centre of Excellence in Tax Systems Research (FIT) en doktorandkurs om skattepolitik i Helsingfors. Under ledning av Tampere universitet, med stöd från Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) och Helsingfors universitet, innehöll evenemanget föreläsningar och presentationer av doktorander. Finansierad av det finska doktorandprogrammet i ekonomi, FIT/Academy of Finland och UCFS, erbjöd kursen en plattform för kunskapsutbyte och samarbete mellan deltagare från olika institutioner.

Under 2022 års höstmöte så kunde man lyssna till åtta olika presentationer från så väl etablerade forskare och professorer som doktorander. Teman inkluderade Covid-19 vaccination och kopplingen till kognitiv förmåga, socialbidrag, bolåneskulder och konsekvenserna av rättslig osäkerhet.

Studenter och fakultetsmedlemmar med intresse för politisk ekonomi samlades för en endagsworkshop vid institutionen den 19 november 2019.

Deltagare kom från Uppsala universitet, Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Institutet för internationell ekonomisk forskning (IIES) och var både juniora och mer erfarna forskare.

Programmet höll hög kvalitet med 12 presentationer som berörde ämnen inom utveckling, könsskillnader inom politiken, regeringsstabilitet, juridiska beslut och mer.

"Jag är mycket nöjd med deltagandet och engagemanget och ser fram emot en ny upplaga på våren", säger Luca Repetto, som organiserade workshopen.

Workshopen finansierades av Uppsala Centre for Fiscal Studies (UCFS).

Någon presenterar framför publik
Porträtt

Luca Repetto

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin