Uppsala Center for Labor Studies

Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) är ett tvärvetenskapligt center som grundades i januari 2010 genom ett 10-årigt anslag från Rådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Idag finansieras UCLS av Uppsala universitet, samt av ett antal externa forskningsanslag.
UCLS samlar forskare från nationalekonomiska institutionen, statsvetenskapliga institutionen, sociologiska institutionen, statistiska institutionen och juridiska institutionen vid Uppsala universitet, samt forskare vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Nationalekonomiska institutionen fungerar som värdinstitution för centret.
Uppsala Immigration Lab (grundat 2019) är en del av UCLS.

 


Kugghjul inuti förstoringsglas

Forskning vid UCLS

Det finns ett antal breda forskningsteman inom UCLS, till exempel:

 • Arbetslöshet och social trygghet
 • Teknisk förändring och arbetsmarknad
 • Arbetsmarknadsinstitutioner och anställningsförhållanden
 • Inkomster, utbildning och ojämlikhet
 • Invandring, integration och segregation
 • Politiskt deltagande och ojämlikhet
 • Genus, samt hälso- och familjepolitik

Medlemmar vid centret kommunicerar sin forskning genom arbetsrapporter, tidskriftsartiklar (peer-reviewed) och policyöversikter.

Föreståndare

Professor Peter Fredriksson, Nationalekonomiska institutionen

Biträdande föreståndare

Professor Lena Hensvik, Nationalekonomiska institutionen

UCLS styrelse

Professor Joakim Palme, Statsvetenskapliga institutionen (ordförande)

Professor Karl-Oskar Lindgren, Statsvetenskapliga institutionen

Docent Emma von Essen, Sociologiska institutionen

Docent Annika Sundén, Finanspolitiska rådet

Henning Ottmer, studeranderepresentant, Nationalekonomiska institutionen

 

Researchers

Adrian Adermon
Per Adman
Linuz Aggeborn
Anton Ahlèn
Douglas Almond
Henrik Andersson
Spencer Bastani
Niklas Bengtsson
Evelina Björkegren
Cristina Bratu
Anton Brännlund
Mikael Carlsson
Jonas Cederlöf
Axel Cronert
Matz Dahlberg
Magdalena Dominguez
Per-Anders Edin
Lena Edlund
Niklas Engbom
Mattias Engdahl
Per Engström
Johan Ericsson
Josefina Eriksson
Stefan Eriksson
Anders Forslund
Peter Fredriksson
Andrei Gorshkov
Nils Gottfries
Georg Graetz
Erik Grönqvist
Hans Grönqvist
Lutz Gschwind
Caroline Hall
Olle Hammar
Mikael Hansson
Johan Hartvig Egebark
Christoph Hedtrich
Maria Hemström Hemmingson
Lena Hensvik
Bertil Holmlund
Helena Holmlund
Sirus Håfström Dehdari
Sofia Hernnäs
Caroline Johanson
Per Johansson
Mounir Karadja
Arizo Karimi
Maksym Khomenko
Francis Kramarz
Jonas Larsson Taghizadeh
Lisa Laun
Rafael Lalive
Erica Lindahl
Mikael Lindahl
Karl-Oskar Lindgren
Stefano Lombardi
Martin Lundin
Giulia Mariani
Linna Martén
Rodrigo Martinez Mazza
Erik Mellander
Jakob Molinder
Hanna Mühlrad
Dagmar Müller
Moa Mårtensson
Eva Mörk
Peter Nilsson
Elio Nimier-David
Oskar Nordström Skans
Martin Nybom
Yoko Okuyama
Maria Olsson
Sven Oskarsson
Lillit Ottosson
Joakim Palme
Luka Repetto
Johanna Rickne
Sara Roman
Olof Rosenqvist
Paula Roth
Jan Sauermann
David Seim
Håkan Selin
Anna Sjögren
Alex Solis
Helena Svaleryd
Martin Söderström
Jan Szulkin
Julia Tanndal
Anna Thoresson
Lucas Tilley
Pernilla Tunberger
Gerhard J. van den Berg
Raoul van Maarseveen
Ulrika Vikman
Johan Vikström
Emma von Essen
Daniel Waldenström
Ingeborg Waernbaum
Karl Walentin
Alexander Willén
Sébastien Willis
Yaroslav Yakymovych
Olof Åslund
Erik Öberg
Björn Öckert
Marcus Österman

PhD students​

Jonathan Andersson
Nora Anter
Zeynep Atabay
Malin Backman
Jimena Castro
Simon Ek
Qinya Feng
Erika Forsberg
Adam Gill
Erik Grahn
Ricard Grebol
Dogan Gülümser
Erik Hellberg
Simon Helperin
Edvin Hertegård
Zariab Hossain
Martin Häggkvist
Henrik Hällerfors
Karin Kristensson
Fredrik Larsson
Tianze Liu
Henning Ottmer
Qingyan Peng
Ola Pettersson
​Oskar Pettersson
Tram Pham
Lovisa Rambjer
Erik Scheller
Rinni Sharma
William Skoglund
Anton Sundberg
Elin Sundberg
Olle Törnquist
Josefin Videnord
Xuemeng Wang

Founding Fellows

Matz Dahlberg, Department of Economics, Uppsala University
Per-Anders Edin, Department of Economics, Uppsala University
Peter Fredriksson, Department of Economics, Uppsala University
Bertil Holmlund, Department of Economics, Uppsala University
Per Johansson, Department of Statistics, Uppsala University
Mikael Lindahl, Department of Economics, University of Gothenburg
Jonas Malmberg, The Swedish Labour Court (Arbetsdomstolen)
Sofia Sandgren Massih, Swedish National Audit Office
Eva Mörk, Department of Economics, Uppsala University
Joakim Palme, Department of Government, Uppsala University

Årliga evenemang på centret inkluderar:

 • UCLS Spring Meeting där de Uppsalabaserade medlemmarna av centret presenterar och diskuterar den senaste forskningen.
 • UCLS Annual Conference där alla medlemmar av centret de senaste forskningsframstegen.
 • UCLS PhD Workshop där doktoranderna knutna till centret träffas och diskuterar sitt arbete över discipliner.
 • UCLS Industrial Relations Workshop som samlar forskare och beslutsfattare från hela Sverige för att diskutera ny forskning om svenska arbetsmarknadsinstitutioner.
 • UCLS Workshop on Inequalities in Working Life som samlar forskare kring frågor om ojämlikhet på arbetsmarknaden.
 • UCLS Workshop on Political Inequality, som samlar forskare kring frågor om ojämlikhet i politiskt deltagande och politisk representation.

UCLS organiserar och delfinansierar dessutom en rad aktiviteter inriktade på interaktioner med det internationella forskarsamhället, såsom besök av föredragshållare och andra gäster vid de anslutna institutionerna. Centret strävar också efter att nå ut till en bred icke-akademisk publik genom konferenser om viktiga och policyrelevanta frågor.

Kontakt

Föreståndare: Peter Fredriksson

Administrativa frågor: Ulrika Öjdeby

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin