The Labor-Market Impact of Firm-Level Adoption of AI and Autonomous Systems

  • Period: 2020-01-01 – 2024-12-31
  • Finansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Beskrivning

Projektet bygger på företagens användning av tekniska innovationer och de frågeställningar som detta medför. Vad händer med antalet jobb? Hur påverkar det efterfrågan på talang och utbildningsinnehåll? Hur påverkar det kvinnors och mäns respektive arbetsmarknader och vilka konsekvenser får det för de berördas familjer? Vilka krav ställs på övergångar inom och mellan företag? Hur ska utbildning, ersättningar och kollektivavtal utformas som svar på detta?

Projektledare: Oskar Nordström Skans
Medarbetare: Arizo Karimi, Peter Fredriksson, Georg Graetz, Christoph Hedtrich

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin