Om nationalekonomiska institutionen

Vår institution har en stolt och långvarig historia som började 1741 när den första professuren i nationalekonomi i Norden instiftades av den Juridiska fakulteten i Uppsala. Den första professorn i ämnet var Anders Berch. Efter Anders Berchs tid tog Pehr Niclas Christernin över professuren, dock försvann ämnet nationalekonomi efter att Christernin lämnat sin stol. Det skulle dröja nästan hundra år, slutet av 1800-talet, innan ämnet återkom till Uppsala i och med att David Davidson tillträdde sin professur.
Idag är Nationalekonomiska institutionen en blomstrande akademisk institution med omkring 100 anställda från olika delar av världen. Vår institution har en bred och mångsidig verksamhet, inklusive undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje år deltar omkring 1000 studenter i våra utbildningar, vilket vittnar om det stora intresset för ämnet nationalekonomi.
Vår forskning är inriktad mot flera områden, inklusive arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi, politisk ekonomi och offentlig ekonomi. Våra forskare är kända för sin expertis och bidrar ofta som rådgivare i offentliga utredningar och i media. Vi strävar efter att vara en aktiv del av samhället genom olika samarbetsinitiativ.
Vi är stolta över vår historia och ser fram emot att forma framtiden genom att fortsätta vår forskning och utbildning inom nationalekonomi.

Välkomna till oss!


Ekonomikum på sommaren

Kort fakta

  • Omkring 1000 studenter per år
  • Över 100 anställda från olika delar av världen
  • Ett internationellt masterprogram
  • Forskarutbildning med kring 50 doktorander
  • Framstående forskning inom nationalekonomiska områden, så som arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi, politisk ekonomi och offentlig ekonomi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin