Utbildningar vid nationalekonomiska institutionen

Upptäck vårt breda utbud av kurser i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen på Uppsala universitet. Påbörja resan mot en spännande karriär med våra högkvalitativa program och kurser.

  • Vill du förstå och hitta lösningar på morgondagens samhällsproblem?
  • Lockas du av att förstå hur människor påverkas av ekonomiska politiska beslut och vilka konsekvenser dessa beslut får för individer och samhället som helhet?
  • Vill du få insikt i de mekanismer som ligger bakom ekonomisk tillväxt, de komplexa orsakerna till konjunktursvängningar och de faktorer som styr arbetslöshet och inflation?

Nationalekonomi är din nyckel till att förstå dessa och en mängd andra avgörande samhällsfrågor. Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet erbjuder ett brett utbud av kurser som bygger på den allra senaste forskningen inom ämnet. Här får du de kunskaper och verktyg du behöver för att utforska och analysera komplexa samhällsfrågor med djup och bredd.

Studenter i föreläsningssal

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin