Grundutbildning

En kandidatexamen i nationalekonomi gör dig väl förberedd för såväl kvalificerade jobb i privat och offentlig verksamhet som för fortsatta studier i nationalekonomi.

Utbildningen omfattar nationalekonomins två huvudområden mikroteori (fokus på enskilda individer och företag) och makroteori (fokus på hela ekonomin) samt studier av olika specialområden, exempelvis arbetsmarknadsekonomi, offentlig ekonomi och finansiell ekonomi.

Grundutbildningen i nationalekonomi består av grundkursen Nationalekonomi A och fördjupningskurserna Nationalekonomi B och C. Kurserna kan dels läsas inom ramen för ett kandidatprogram, dels som fristående kurser.

 

Hand som håller i en penna och skriver.

Nationalekonomi kan också läsas som huvudämne inom tre program:

"Ett ämne som i högsta grad påverkar vår vardag"

Porträtt


Nyfiken på att plugga nationalekonomi?

Läs vår intervju med Fabian som läser nationalekonomi. Han berättar varför han började läsa nationalekonomi och varför han tycker att det är ett spännande och viktigt ämne.

 

Läs hela intervjun med Fabian

Utbildningsadministrationen

Har du frågor inför din ansökan till en av våra kurser? Tveka inte att höra av dig!

 

Kursadministratör: Samuel Flander, studentadmin@nek.uu.se, 018-471 51 08

Biträdande prefekt: Per Engström, per.engstrom@nek.uu.se, 018-471 76 34

Studierektor: Niklas Bengtsson, niklas.bengtsson@nek.uu.se, 018-471 51 29

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin