Flerspråkighet, grannspråk och dialekter

Foto: Unsplash | Mikael Wallerstedt. Bildmontage: Henrik Zetterberg.

Om Nordens språkliga mångfald

Vår forskning fokuserar på flerspråkighet, nordiska grannspråk, historiska och nya minoritetsspråk, svenska dialekter samt andraspråksinlärning och svenska som andraspråk. Vi intresserar oss för hur språk lärs in, behärskas, brukas och varierar.

Tonvikten för detta forskningsfält ligger både på förhållandet mellan språk och samhälle samt språkstruktur och psykolingvistik. Några inriktningar på forskningen som bedrivs vid Institutionen för nordiska språk är språklig variation, språkattityder, ungdomsspråk och kopplingen mellan migration och språk.

Exempel på detta är förortssvenska och hur invandrare förhåller sig till lokala dialekter samt hur dialekter i Norden förändrats och delvis jämnats ut över tid.

 

Vem forskar om vad?FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin