Namnforskning

Del av karta, Uppsala 1679, Rudbeck, Olof, d.ä., 1630-1702, Thelott, Philip Jacob d.ä., ca 1635-1710 (gravör). Foto: UUB

Del av karta, Uppsala 1679, Rudbeck, Olof, d.ä., 1630-1702, Thelott, Philip Jacob d.ä., ca 1635-1710 (gravör). Foto: UUB

Namnforskning – Bland vårt äldsta bevarade språkbruk

Namn är säregna och ofta unika källor för social historia och bebyggelsehistoria och de belyser många gånger vårt äldsta bevarade språkbruk. Namn fungerar också som nutida varumärken och uttryck för människors identitet. Vi forskar om alla slags namn, vilket innefattar ortnamn, personnamn och övriga namn, samt deras ursprung, bruk och funktioner då och nu.

Namnforskning är ett mycket brett och tvärvetenskapligt fält där många olika inriktningar från språkvetenskap, samhällsvetenskap, litteraturvetenskap, arkeologi och historia möts och berikar varandra.

Vår forskning fokuserar på hur olika typer av ortnamn uppkommer, förändras och sprids i både en- och flerspråkiga miljöer. Vi intresserar oss också för vad människor väljer för namn åt sig själva och andra, varför namnen ges och vilka uppfattningar som finns om namnen.

Dessutom undersöker vi på vilka sätt namn varierar och vad variationsmönstren i namnval och namnbruk kan avslöja om kulturförändring och språkförändring.

 

Vem forskar om vad?FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin