Samnordisk runtextdatabas

Samtliga nordiska runinskrifter digitalt

Beskrivning

Projektet Samnordisk runtextdatabas har som syfte att samla samtliga nordiska runinskrifter digitalt. Inskrifterna återges i translittererad och normaliserad form samt i engelsk översättning. Det ingår också uppgifter om t.ex. tidsperiod, fyndområde, excerperad källa och lägeskoordinater.

Huvudansvarig: Henrik Williams. Start: 1993. Finansiär 1993–1997: Axel och Margaret Ax:sons Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Finansiär 2017–2020: Riksbankens jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien.

Sedan december 2020 är runtextdatabasen tillgänglig via Riksantikvarieämbetets söktjänst Runor.

Till Runor

Under vårterminen 2021 kommer databasen att genomgå en del redaktionella ändringar. Den som är beroende av en stabil databas använder med fördel vår gamla databas med klienten Rundata i ytterligare några månader. Den finns för nedladdning här nedan.

Den senaste versionen av Rundata med Samnordisk runtextdatabas kan laddas ner här nedan. Besök Uppsala runforum för äldre versioner och mer information om databasen.

Loggboken 2014–2020 med ändringar i den aktuella versionen av databasen på Runor finns längst ned på denna sida.

Upphovsrätt

Vid citering av och länkning till runtextdatabasen används alltid följande URL: http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm

Genom att ladda ned runtextdatabasen godkänner du följande användarvillkor för Samnordisk runtextdatabas:

Samnordisk runtextdatabas är upphovsrättsskyddad men tillgänglig under licensen Open Database License. Enskilt innehåll i databasen är tillgängligt under licensen Database Contents License

I tillägg till villkoren i Open Database License gäller följande för dig som användare eller utvecklare:

  • Du får gärna använda databasen eller en modifierad version av den i dina egna applikationer, men om du gör så måste du meddela Uppsala runforum (runforum@nordiska.uu.se) att denna lösning finns.
  • Modifierade versioner av databasen får inte längre kallas "Samnordisk runtextdatabas" eller "Scandinavian runic-text Database". Emellertid måste tydligt framgå att den modifierade databasen bygger på Samnordisk runtextdatabas.
  • Vid varje tillfälle du citerar eller på annat sätt använder information från databasen måste du hänvisa till den genom att nämna dess namn och länka till dess webbsida (www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm). Det gäller exempelvis (men inte uteslutande) varje gång information ur databasen exponeras i din applikation, webbplats eller publikation.

Ladda ned Samnordisk runtextdatabas

Samnordisk runtextdatabas levereras i fyra olika paket. Själva databasen är identisk i de fyra. Den senaste uppdateringen skedde 2018-01-19. Läs mer om den aktuella versionen.

1. Installationsfil for Microsoft Windows (.exe)

Ladda ned installationsfilen

Använd installationsfilen om du vill installera Rundata på din personliga dator.
Installationsfilen gör följande:

  • Installerar Rundata på din dator
  • Skapar en genväg från skrivbordet till Rundata
  • Skapar genvägar från startmenyn till Rundata
  • Skapar ett program med vars hjälp du kan avinstallera Rundata

Ladda ned filen till din dator och dubbelklicka på den. Följ sedan instruktionerna på skärmen.

Som standard installeras Rundata i mappen C:Program, C:Program Files eller motsvarande. Välj en annan katalog om du inte har tillräckliga rättigheter för att installera program i C:Program.

2. Självuppackande filkatalog (.exe)

Ladda ned filkatalogen

Den självuppackande exefilen kopierar Rundata och Samnordisk runtextdatabas till önskat ställe på din dator eller extern enhet. Inga genvägar skapas.

Använd den självuppackande exefilen om du vill lägga Rundata på en minnepinne. Du kan på så sätt ta med dig Rundata i byxfickan och köra programmet på vilken Windowsdator som helst. Det är endast installationsrutinerna som skiljer denna version från installationsfilen; program och databas är identiska i de båda versionerna.

Ladda ned filen till din dator och dubbelklicka på den. Följ sedan instruktionerna på skärmen.

3. Zip-fil

Ladda ned zipfilen

Använd zipfilen om du inte får eller kan packa upp exe-filer på din Windowsdator.

Ladda ned filen till din dator och öppna den med ett uppackningsprogram. Starta programmet genom att klicka på rundata.exe.

4. Endast databas

Ladda ned databasens textfiler

Tyvärr fungerar programmet Rundata bara på Windowsdatorer. Använd databasfilen för att komma åt Samnordisk runtextdatabas i ett annat operativsystem än Windows.

Loggbok (pdf)

Ladda ned loggboken

En pdf-fil med alla ändringar i Samnordisk runtextdatabas 2014.

Kommande ändringar (pdf)

Under senhösten 2020 kommer en ny version av databasen att publiceras. En aktuell förteckning (augusti 2020) över kommande ändringar kan laddas ned här

Loggboken 2014–2020

Ta bort denna layout + textmodul om stycket inte behövs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin